Post a message

Replying to:

  • Boji manjšin in politika želje (Maurizio Lazzarato)

    14 February 2007, by blanco
    Delavski razred je po letu 1968 podvržen dvema procesoma razkroja, kot produktivni subjekt in kot model subjektivacije konfliktov v kapitalizmu. Boji manjšin (žensk, homoseksualcev, imigrantov), ki so se razvili po tem letu, so nosilci ne zgolj novih vsebin, temveč tudi drugačnih odnosov subjektivacije in novih razmerij z državo in institucijami. Po Gillesu Deleuzu in Félixu Guattariju, ki sta natančno definirala pojma, manjšin in večin ne definira število, saj je lahko manjšina (na primer ženske) (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]