Post a message

Replying to:

  • Letak Fronte prekercev proti malemu in študentskemu delu - za manj dela!

    13 May 2010, by blanco
    Ne za malo delo, ne za študentsko delo – za manj dela! Kakšna je realnost dela danes? Študentskega dela, bodočega malega dela, migrantskega dela, prekernega dela nasploh? Degradacija, razvrednotenje, odtujenost, brezperspektivnost, hiper izkoriščanje, dekvalifikacija, neplačevanje, kraja časa in blokada kreativnosti, banalizacija življenja... Poglejmo strani študentskih servisov, kjer oglašujejo „vroča dela“: strežba, selitve, pisarniška pomočnica.... Študentsko delo, malo delo, vse oblike prekernega (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]