Post a message

Replying to:

  • Peticija za vzpostavitev avtobusne postaje v bližini Azilnega doma na Viču

    24 April 2007, by blanco
    Situacija v tej soseski je zaskrbljujoča. Azilni dom se nahaja v primestnem območju, kjer je cestni promet pomemben in kjer so sredstva javnega prevoza premalo dosegljiva, kar prebivalcem te soseske otežuje dostop do centra mesta. Pomanjkanje lažjega dostopa do javnega prevoza prebivalcem te soseske otežuje komunikacijo s centrom mesta, njihovo sodelovanje pri družbenih aktivnostih in vspostavljane ter razvijajnje socialnih mrež, kar je v nasprotju z 20. členom Evropske listine o varovanju (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]