Post a message

Replying to:

  • Skupščina delavcev sveta in zabava Dub the Borders

    3 November 2010, by blanco
    KJE? Socialni center Rog, Ljubljana (Trubarjeva 72) KDAJ? Petek, 5.11.2010. Začetek skupščine ob 20.00, zabava ob 22.00 ČEMU? Za organizirano rušenje meja! V času krize je moralo Slovenijo zapustiti okoli 14.000 migrantskih delavcev. S tem skušajo oblasti preprečiti kakršnokoli sindikalno organiziranje delavce, ki so jim bile zaradi obstoječega režima migracij sistematično kršene pravice iz dela. Kot smo že velikokrat poudarili, avtoritarni vizni režim postavlja migrantske delavce tako rekoč v suženjski (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]