Post a message

Replying to:

  • Zahteve Nevidnih delavcev sveta (IWW) - samoorganizirane skupine delavcev Vegrada in Vemonta

    10 February 2011, by blanco
    Soočeni s skrajno stisko množice delavcev, za katero so soodgovorni: vodstvo Vegrada in hčerinske družbe Vemonta, Humanitarno društvo Mali Princ, kot upravitelj samskega doma, ter država, smo Nevidni delavci sveta (IWW) - Samoorganizirana skupina delavcev Vegrada in Vemonta, na skupščini 3. februarja 2011 sprejeli naslednje zahteve, ki jih naslavljamo na vse vpletene in širšo javnost: 1. Delavcem mora biti kljub prenehanju zaposlitve dopuščeno nadaljevanje bivanja v delavskem domu, in to brezplačno. (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]