Post a message

Replying to:

  • Dvignimo se proti nasilju finančnega kapitalizma: Zvezek pritožb za vstajo proti oblasti finančnega kapitalizma

    16 March 2011, by blanco
    Za nas ni nikoli denarja. Delamo leta in preveč, nato pa ni denarja za naše plače in socialne pravice, so zgolj paketi humanitarnih organizacij. Smo doslej najbolj izobražena generacija in smo potisnjeni na margino. Ni denarja, da bi s svojim znanjem ustvarjali skupno dobro, je le prekerno delo z negotovostjo, revščino, odvisnostjo. Radi bi delali knjige, revije, filme, raziskave, izobraževalne projekte, medije, družbene prostore, drugačno družbo, pa nam vedno znova povedo, da na tem svetu ni denarja (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]