Post a message

Replying to:

  • Politizacija prekernosti – srečanje bazičnih iniciativ in organizacij delavskih in družbenih bojev

    18 April 2011, by blanco
    Prekernost je paradigmatski pogoj dela in življenja. Že površen pogled na trg dela pokaže, da se je kalup mezdnega dela spremenil v modulacije mezdnega dela. Fordistični kanon z zaposlitvami za nedoločen čas in garancijami iz dela je vse bolj preteklost. Pri čemer ne smemo pozabiti, da je bil tudi v svojih najboljših časih le vrh ledene gore, omejen na državljane bogatih držav. Segmentacija trga dela, ki je rezultat prekarizacije, se kaže kot nepremagljivo orodje kapitala za večanje profitov z (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]