Post a message

Replying to:

  • Evropa: rešitev od spodaj, ne problem od zgoraj! (Skupna akcija "15o in "OccupyTrieste)

    13 January 2012, by blanco
    Sobota, 14. januar ob 13.00 pred Boj zo. Po kratkem urjenju za vojsko klovnov se približno ob 14.30 odpravimo po mestu. Gibanje #15o bo s 15. januarjem vztrajalo polne tri mesece. To obdobje po vsem svetu zaznamuje aktiviranje in združevanje ljudi, ki so izzvali hegemonijo finančnega kapitalizma, reprezentativno politiko kot odtujitev naših pravic in moči ter korporativni pohlep. V tem času je globalno gibanje #15o in #Occupy razkrilo globok strah in nemoč, ki jih občutimo mnogi, skupaj z (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]