Post a message

Replying to:

  • Kopi&kolaž Let’s Hack the World

    2 February 2012, by blanco
    Ne branimo kapric, ampak drugačen svet - svet za vse! Danes protestiramo proti sporazumu ACTA. Protestiramo proti poskusom razlastitve skupnega. Zoperstavljamo se pohlepu velikih privatnih interesov korporacij in finančnih rentnikov, ki vodi v odvzem temeljnih pravic in svoboščin. Na trgu smo zato, ker se upiramo poskusom privatne razlastitve digitalnega skupnega in znanja. Ta je zaradi anahronističnosti ter neustreznosti avtorskih pravic in patentov glede na naravo današnje družbene (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]