Post a message

Replying to:

  • Izjava #15o v podporo boju Danijela Spasojevića za samostojno, samodoločujoče in ustvarjalno življenje

    15 February 2012, by blanco
    V zadnjih tednih spremljamo zgodbo Danijela Spasojevića, ki se je v boju za samostojno, samodoločujoče in ustvarjalno življenje prisiljen zateči k izrednim metodam in sredstvom. V tem boju ga brezpogojno podpiramo. Njegova zgodba je namreč zgodba o nas. Kar zahtevamo zanj, zahtevamo za vse. Družba ni sestavljena iz idealnih teles, kakor ni homogena na kakršni koli drugi predpostavki. Sestavljena je iz posameznikov in posameznic ter iz skupnosti, ki jih ti tvorijo. Ti imajo različna znanja, (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]