Post a message

Replying to:

  • Delavnica #15o MAKE THEM PAY BY NOT PAYING!

    18 March 2012, by blanco
    (V ponedeljek, 19. marca ob 14.00 prej Boj zo) Akcija civilne nepokorščine gibanja 15o proti deložaciji družine Vaskrsić daje nov zalet boju proti dolgu oziroma na terenu dolga. Boj proti dolgu je boj proti gospostvu finančnega kapitalizma, pri čemer ne izhajamo iz nostalgije po industrijskem kapitalizmu, ampak iz dejstva, da je črpanje presežne vrednosti danes vse bolj organizirano v finančnem kapitalizmu. In če je bil v industrijskem kapitalizmu poglavitni teren boja mezda, je v finančnem (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]