Post a message

Replying to:

  • Tovarna znanja, zategovanje pasov in skupna blaginja (Univerzitetna delavnica v okviru blokupacije MDDSZ)

    23 June 2012, by blanco
    Z zakonom o uravnoteženju javnih financ in rebalansom proračuna je neoliberalno konservativna vlada grobo posegla v pravice delavcev in delavk v visokem šolstvu in raziskovanju (učiteljev in učiteljic, raziskovalcev in raziskovalk, strokovnih delavcev in delavk, študentov in študentk) ter v status znanja kot javnega dobrega in kot vsem dostopne pravice. Drastično zmanjšanje proračunskih sredstev za univerze bo okrepilo za znanost izrazito negativne težnje, ki so povezane s poskusi, da se jo podvrže (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]