Post a message

Replying to:

  • Skupščina 15o ob prvi obletnici vstaje globalne generacije

    15 October 2012, by Parisien
    Skupščina bo v ponedeljek ob 17. uri v učilnici številka 20. Potekala bo v obliki predstavitve izhodišč na določeno temo in nato splošno skupščinsko razpravo, na kateri bomo sprejeli konkretne akcijske in organizacijske sklepe. Za vsako izhodiščno predstavitev predvidevamo približno deset minut. Tematike, ki bodo predstavljene, pri čemer lahko glede na predloge dodamo nove, so: 1. Dolg, dokapitalizacija bank, ustanovitev slabe banke, odpis dolgov, družben nadzor nad bankami Vlada RS ustanavlja slabo (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]