Post a message

Replying to:

  • Resolucija Ksenofobija se ne izplača, ksenofobija se plača

    25 October 2012, by blanco
    »Kršenje človekovih pravic se ne izplača. Kršenje človekovih pravic se plača.« (pokojni dr. Borut Brumen) Defašizacija in denacifikacija se, zgodovinsko gledano, žal vedno začneta zunaj skupnosti. Boleči proces defašizacije in denacifikacije se mora nadaljevati in končati znotraj skupnosti, da dosežemo notranjo higieno. Rezultat mora biti zakonska prepoved zanikanja grozodejstev (izbris), kaznovanje vzpostavljanja naci superiornosti ter sankcioniranje nacifašističnih storilcev. Proces defašizacije (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]