Post a message

Replying to:

  • Vzamimo si mesto!

    23 March 2013, by Parisien
    (ob obletnici zasedbe bivše tovarne Rog) 24. marca bo sedma obletnica zasedbe zapuščene bivše tovarne Rog in odprtja dolgo zapuščenega kompleksa za avtonomno kulturno, socialno in politično produkcijo. Obletnica, ki se dogaja v kontekstu družbenega vrenja, vstaj, nepovratne krize neoliberalnega načina vladanja, v kontekstu začetka množičnega premišljevanja, upiranja in iskanja alternativ. Kontekst zasedbe bivše tovarne Rog je bil drugačen. Marca 2006 še ni bilo svetovne finančne krize, Slovenija je (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]