Post a message

Replying to:

  • Protest proti kaznovanju prosilcev za azil, ker so spregovorili o razmerah v Azilnem domu na Viču v Ljubljani

    14 April 2008, by blanco
    Skupina prosilcev za azil, ki so nastanjeni v Azilnem domu na Viču, se je odločila, da slovenski javnosti spregovori o pritiskih na prosilce za azil, negotovosti, v kateri živijo, in sistematični pretvorbi azila (tako na ravni institucije azilnega doma kot na ravni azilne zakonodaje) v instrument odvračanja prosilcev za azil. Povezali so se v gibanje »Svet za vsakogar«, ki je pripravilo dokument, v katerem so natančno opisali samovoljo in pritiske osebja azilnega doma in razkrili nepoštenost (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]