Post a message

Replying to:

  • Komunike IWW (Odgovor na stališča Lidije Jerkič iz SKEI)

    3 October 2008, by blanco
    Lidija Jerkič je na tiskovni konferenci ZSSS z dne osmega septembra spregovorila o vprašanju migrantskih delavcev (celotna izjava). Ob tem je izpričala nekatera temeljna nerazumevanja tega vprašanja, ki pogosto botrujejo sindikalnim stališčem in praksam. V IWW smo se odločili, da kritično pretehtamo stališča predsednice SKEI, da razkrijemo njihovo nekonsistentnost in pokažemo na napačne predpostavke, ki že predolgo vztrajajo v določenem sindikalno organiziranem delu delavskega gibanja. Namen naše (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]