Post a message

Replying to:

  • Ne bomo plačali njihove krize!

    6 November 2008, by blanco
    Finančna kriza, ki je izbruhnila v ZDA, je strukturna kriza sistema. Tistega, ki od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja sloni na finančnih špekulacijah, privatizaciji družbene blaginje in vojno policijskih intervencijah. Skrajno ignorantsko bi bilo trditi, da se je kriza neoliberalizma začela šele sedaj. Njegov vzpon in razvoj je od samega začetka kritičen. V zadnjih dvajsetih letih smo spremljali številne epizode uporov in gradnje alternativ proti četrti svetovni vojni, kot so ta sistem (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]