IWW - Nevidni delavci sveta

Diskusija: Sistemska diskriminacija »migrantskih« delavcev (zakonodaja, praksa državnih organov...)

27.6.2012 ob 19:00 pred MDDSZ (Kotnikova 28, Ljubljana)

Splošno je znano, da so delavcem iz t.i. tretjih držav sistematično kršene in zanikane njihove delavske, socialne in državljanske pravice. Njihov položaj je še posebej težak po izbruhu finančne in ekonomske krize. Velika gradbena podjetja so drugo za drugim propadala, delavcem pa so ostala dolžna plače, regrese, nadure itn. Manj pa je znano, da nosi temeljno odgovornost država s svojim režimom migracij, ki se ga ne bi sramovali najbolj zapriseženi rasisti in zagovorniki apartheida. Slovenska zakonodaja je do »migrantskih« delavcev izrazito diskriminatorna, zakonsko diskriminacijo pa še poglabljajo administrativne prakse različnih državnih organov, saj uradne osebe delavcev, ki ne poznajo dobro predpisov, ne seznanjajo z njihovimi pravicami in različnimi možnostmi, ki jih imajo na razpolago.

IWW – Nevidni delavci sveta so zadnjih nekaj let nenehno poudarjali, da je edina rešitev takšna sprememba zakonodaje (in prakse državnih organov), ki bo ukinila odvisnost delavcev od delodajalcev in jih vključila v socialno državo. Sestavili so pet temeljnih zahtev:

  1. Takojšnjo spremembo Zakona o zaposlovanju in delu tujcev tako, da se ukine prehodno obdobje za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja. Delavec naj dobi osebno delovno dovoljenje takoj. S tem bo takoj dobil pravico do zamenjave delodajalca in pravico, da išče zaposlitev kjerkoli na slovenskem trgu dela;
  2. Tako spremembo zakonodaje, da bo imel delavec takojšen dostop do vseh uslug socialne države. Nesprejemljivo je, da delavci ustvarjajo skupno družbeno bogastvo, hkrati pa so izključeni iz socialne države;
  3. Tako spremembo zakonodaje in administrativnih praks, da pravica do prebivanja ne bo več vezan na pogodbo o zaposlitvi. Osebno delovno dovoljenje je brez pomena, če mora delavec ob izgubi zaposlitve zapustiti državo, saj ne more iskati novega dela;
  4. Oblikovanje posebnega državnega sklada, s katerim bo država, ki je zaradi svoje politike odgovorna za katastrofalni položaj »migrantskih« delavcev in delavcev nasploh, izplačala dolgove delodajalcev. Naj država, ki je postala politična diktatura kapitala, terja denar od delodajalcev;
  5. Država Slovenija naj v sklopu sklopu razvojne pomoči BiH za razvoj civilne družbe financira sindikalno organiziranje »migrantskih« delavcev, tako da se bodo lahko borili za pravice oškodovanih delavcev in »migrantskih« delavcev nasploh.

Diskusija, ki se je bodo udeležili tudi bivši Vegradovi delavci iz delavskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34, bo potekala v sredo, 27. junija 2012, ob 19:00 pred MDDSZ (Kotnikova 28).