IWW mobilizacija v BiH

12 posts

Slovenijo je v času krize moralo zapustiti približno 14000 migrantskih delavcev. Mnogi so zaradi sužnjelastniškega režima pokradeni in izigrani. Temeljna značilnost režima izkoriščanja migrantskih delavcev v Sloveniji je osebna odvisnost delavcev od delodajalcev. Tak mehanizem izsiljevanja omogoča podjetjem, da nekaznovano kršijo temeljne delavske pravice. Ko delavcem iztečejo delovna dovoljenja in pogodbe o delu, morajo zapustiti Slovenijo. Tako so izgnani iz schengenske Evrope, brez kakršnihkoli možnosti, da bi lahko zahtevali povrnitev neizplačanih plač in ostalih pravic iz dela.

_____

Javna tribina "Sloboda (ne)kretanja? Bh. radnici u Sloveniji" (Fakultet političkih nauku Sarajevu, 30.6. u 11. časova)

Za položaj radnika državljana trećih zemalja u EU su karakteristični brutalno iskorištavanje, diskriminacija i odsustvo pravde. U vrijeme krize režim radnih migracija zemalja EU, koji je osnovan na nejednakopravnosti migrantskih radnika i s time takoreći robovlasničkom odnosu između poslodavca i radnika, pokazuje svu brutalnost politike kontrolirane slobode (...)

Posvet IWW in SC Rog o spremembah režima delovnih migracij in mobilizaciji Nevidnih delavcev sveta v BIH

Posvet IWW in SC Rog o spremembah režima delovnih migracij in mobilizaciji Nevidnih delavcev sveta v BIH Na boje migrantskih delavcev in na široko javno podporo njihovemu stremljenju po boljšem življenju se je Vlada RS, natančneje Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, odzvala s predlogom sprememb režima delovnih migracij. Trenutno je v javni (...)

0 | 10