IWW - Nevidni delavci sveta

Izjava za javnost delavcev iz Vegradovega delavskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34

DELAVCI VEGRADA D.D.– V STEČAJU, KI ŽIVIMO V DELAVSKEM DOMU NA ULICI VIDE PREGARČEVE 34 V LJUBLJANI

IZJAVA ZA JAVNOST

Migrantskim delavcem iz ti. tretjih dežel se izstavlja vse večje račune za gospodarsko krizo.

Delavci nekdanjega Vegrada, ki živimo v delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani, smo se odločili temu odločno reči NE ter znova javno in glasno opozoriti na sistemske vzroke nastale situacije in zahtevati delavske pravice, ki nam pripadajo.

Vegrad je ves čas svojega obratovanja prejemal od bank kredite in zastavljal zanje svoje premoženje, ki smo ga ves čas ustvarjali migrantski delavci v okoliščinah sistemske diskriminacije in izkoriščanja. Bankam, ki imajo hipoteke na Vegradovih nepremičninah, bodo dani krediti navkljub stečaju Vegrada vrnjeni v celoti. Hipoteka namreč pomeni, da so upravičene do celotne terjatve, ne pa le do njenega sorazmernega poplačila glede na celotno stečajno maso. Vendar to ni pošteno!

Banke so lahko dobile hipoteke v zameno za dane kredite zaradi svoje moči v sistemu finančnega kapitalizma. Kredite so praktično podarjali tudi na sporne načine preko vez in poznanstev, ne da bi pazljivo preverjali dejansko finančno stanje Vegrada. Vnaprej so vedeli, da bodo morebitno škodo itak skozi sistem, ki ni usmerjen k ljudem, na koncu plačali najšibkejši.

Medtem smo delavci mesece delali, ne da bi prejemali plače, regrese, nadure itd. Vse do Vegradovega konca.

Naše terjatve, ki obsegajo neizplačane plače in druge pripadajoče prejemke, seveda niso zavarovane s hipotekami. Vegrad je v stečaju. Stečajna upraviteljica prodaja preostalo premoženje, ki pa – potem, ko bodo plačane bančne terjatve, zavarovane s hipotekami – ne bo zadoščalo za poravnavo terjatev malih upnikov, med katerimi je največ nas – delavcev.

Delavci Vegrada, ki smo upniki v stečajnem postopku Vegrada in živimo v delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani, smo migrantski delavci, leta podvrženi sistemski diskriminaciji v Sloveniji. V stečajnem postopku smo v neugodnem položaju in verjetnost, da bomo dobili neizplačane plače in druge terjatve, je nikakršna. Zato delavci, ki bivamo v Vegradovem delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 34, stavkamo z neplačevanjem najemnine, saj je to edini način kompenzacije in delnega uveljavljanja sistematično odrekanih delavskih in socialnih pravic. V delavskem domu smo torej razglasili najemniško stavko, kar je edini način, da opozorimo na svojo stisko in da aktivno in materialno udejanjimo svoje pravice. Stečajna upraviteljica je seznanjena z našo stisko in zahtevami, a se na pozive, da se sestane z nami, ne odziva.

Nedavno nam je stečajna upraviteljica poslala poziv, naj se do 30. junija 2012 izselimo iz delavskega doma, in obvestilo, da ne moremo več prijavljati bivališča na naslovu delavskega doma. Upravna enota na Tobačni v Ljubljani je nato začela zavračati prijave bivališča na naslovu Vegradovega delavskega doma. Kot državljani tretjih držav ne moremo akumulirati določenih pravic, če nimamo prijavljenega naslova prebivališča. Zato smo se 6. junija skupaj z aktivisti ter aktivistkami #15o zbrali na Upravni enoti na Tobačni ulici 5 v Ljubljani z zahtevo, da se preneha s tem nelegitimnim in nezakonitim izsiljevanjem delavcev.

Ker se izteka rok, do katerega nas stečajna upraviteljica poziva k izpraznitvi doma, začenjamo novo kampanjo za pravice delavcev, ki živijo v delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 34, za pravice migrantskih delavcev in vseh delavcev, ki so diskriminirani v stečajnih postopkih. Skupaj smo se odločili, da obranimo pravico delavcev do bivanja v delavskem domu in s tem v Sloveniji. Z akcijo na Upravni enoti smo začeli tudi kampanjo za paket novih socialnih pravic. Zato se bomo delavci najprej pridružili Blokupaciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve od 27. do 30.6.2012. Z iztekom junija pa se bomo odločno uprli poskusom prisilne izselitve iz delavskega doma.

Proti sistemski diskriminaciji in razlaščanju nas delavcev!

Ljubljana, 18.06.2012

delavci Vegrada d.d. – v stečaju, ki živimo v delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani

IWW

#15o