Hub Meeting 2013 - Ljubljana/Maribor

Program povezovalnega srečanja 2013

18.4., Maribor

10:30 – 12:30 Prevoz iz Ljubljane (@ Socialni center Rog) in prihod v Maribor (@ Gustaf, Pekarna)

13:00 - 15:00 Splošna skupščina

Predstavitev in izmenjava informacij o potekajočih in načrtovanih procesih, iniciativah in akcijah (@ Gustaf, Pekarna)

16:00 - 18:00 Delavnica 1

Upiranje neoliberalnemu vladovanju v mestu (@ Gustaf, Pekarna)

Na delavnici se bomo osredinjali na nedavne prakse (kot je na primer mariborska vstaja) ter druge konstituirajoče procese v mestu (četrtne skupnosti, avtonomne prostore, skupnostne projekte itn.), hkrati pa bomo pretresali možnosti za izgradnjo avtonomije v mestu na sploh.

19:00 - 22:00 Večerja in druženje v Mariboru

Vrnitev v Ljubljano in prenočitev

19.4., Ljubljana

08:30 - 10:00 Zajtrk in kava v Socialnem centru Rog

10:00 - 12:00 Delavnica 2 (Hubmeeting / Svobodna univerza)

Migracije (@ FDV - Fakulteta za družbene vede)

Na delavnici bomo preizpraševali, kako kriza in varčevalni ukrepi vplivajo na migrante ter njihove pravice in ali ti participirajo v procesih neposredne demokracije. Vprašali se bomo tudi, ali so migranti del vstaj, množičnih mobilizacij in procesov samoorganiziranja in kaj se je v vstajah zgodilo s porajajočim se samoorganiziranjem migrantov.

12:30 - 14:30 Delavnica 3 (Hubmeeting / Svobodna univerza)

Znanje (@ FDV - Fakulteta za družbene vede)

Tema delavnice bodo boji proti privatizaciji univerze in šolskega sistema ter prakse samoizobraženja. Osrednje vprašanje bo, v kakšnem odnosu je produkcija znanja do družbe na sploh.

17:00 - 19:00 Delavnica 4

Ženske, kriza in (radikalno) socialno delo (@ Socialni center Rog / Tiffany)

Diskutirali bomo o vplivih krize na ženske, spolno specifičnem izkoriščanju žensk ter načinih izgradnje radikalne emancipacije od spodaj. Delavnica bo potekala v povezavi z vzpostavitvijo iniciative Vstajniških socialnih delavk, ki so se izoblikovale na podlagi prepoznave ženske perspektive v krizi, vloge socialnega dela pri zagovorništvu vstaje ter nujnosti po odpiranju pozabljenih/spregledanih vsebin znotraj vstaje. Osrednja vprašanja, ki jih bomo odprli na delavnici, so: kako radikalizirati sistem socialnega varstva in kako graditi alternativne prakse skrbi znotraj skupnosti (oziroma zakaj smo prepričane, da so vse ženske na nek način socialne delavke).

20:00 Večerja in druženje (@ Socialni center Rog)

20.4., Ljubljana

08:30 - 10:00 Zajtrk in kava (@ Socialni center Rog)

10:00 – 13:00 Delavnica 5

Perspektive političnih procesov in bojev v Evropi (@ Socialni center Rog)

Perspektive političnih procesov in bojev v Evropi bo dvodelna delavnica. V prvem delu se bomo osredotočili na konkretne prakse bojev kot so izgradnja Blockupy Europe, skupni boji v Evropi, Mediteranu, Magrebu in proces 15M. V drugem delu pa se bomo posvetili pomenu evropske družbene stavke ter orodjem za njeno izgradnjo. Spraševali se bomo tudi, kako nas ta proces lahko pripelje od javne blaginje do skupne blaginje.

14:00 - 16:00 Splošna skupščina

Konstituirajoči proces (@ Socialni center Rog / park Tabor)

Na zaključni delavnici in skupščini bomo v središče postavili krizo predstavniške politike ter pretresli možnosti za zasejanje konstituirajočega procesa od spodaj. Pri tem bomo odprli diskusijo, kako preseči množične mobilizacije s procesi samoorganiziranja potreb tako na lokalnem kot na transnacionalnem nivoju.

Vse delavnice so delo v teku in odsevajo splošne vsebine predlogov in idej, ki smo jih prejeli. Ta proces je odprt, zato še naprej sprejemamo predloge za intervencije v okviru posamičnih delavnic na soc.center.rog@gmail.com.

Vse delavnice bodo potekale v angleščini. Po potrebi se bomo trudili organizirati simultani prevod.

Lokacije:

Socialni center Rog – Trubarjeva cesta 72, 1000 Ljubljana

FDV - Fakulteta za družbene vede – Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Tiffany – Masarykovi cesti 24, 1000 Ljubljana

Gustaf – Pekarna, Ob železnici 8, 2000 Maribor

Pogledati online : Hub Meeting 2013 – Ljubljana/Maribor

Hub Meeting 2013 - Ljubljana/Maribor

novo na portalih gibanj