Post a message

Replying to:

  • Izhodišča in zahteve IWW (Nevidni delavci sveta)

    17 December 2008, by blanco
    Nevidni delavci sveta na osnovi skupnega zavzemanja za izboljšanje življenjskih pogojev delavcev sveta – v okviru radijske oddaje delavcev za delavce Viza za budućnost, aktivističnega raziskovanja pogojev življenja in dela, ki jo skupaj izvajajo delavci/ke, aktivisti/ke Socialnega centra Rog, študenti/ke, univerzitetni raziskovalci/ke , in v okviru drugih različnih aktivnosti IWW – predlagamo skupen boj na osnovi naslednjih izhodišč in zahtev: 1. Različni statusi (napoteni delavec, sezonski delavec, (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]