Post a message

Replying to:

  • Pika na G

    16 September 2009, by blanco
    Tisoči delavk in delavcev pred vhodom v tovarno Gorenje. Tisoči glasov, ki končno svobodno izražajo svoj srd in svojo stisko. Zaradi šikaniranja, laži, teptanja dostojanstva. Zaradi revščine v kateri živijo, čeprav delajo petke in svetke in so zgarani še preden so dopolnili trideseto. Gre za spontan upor delavcev, ki se je kuhal že precej časa. Vse manjše plače glede na količino opravljenega dela, zaporniški režim na delovnem mestu, nadustost in šovinizem uprave in tudi sindikalistov, o katerih med (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]