Post a message

Replying to:

  • Sporočilo Nevidnih delavcev sveta (IWW) o stavki v Vegradu

    4 January 2010, by blanco
    Zaradi izkrivljanja resnice, ki sta si ga privoščila uprava Vegrada in prvi sindikalist vegradovega sindikata, v IWW sporočamo, da je dne 4. januarja 2010 prišlo do spontane stavke z zaustavitvijo dela na gradbiščih Celovški dvori, Litostroj ter nekaterih manjših gradbiščih. Neposreden razlog za stavko so bile neizplačane nadure za november 2009 in neizplačan regres za lansko leto. Globlji razlog pa je za Vegrad značilno sistematično kršenje pravic iz delovnih razmerij. Z delom so prekinili vsi delavci (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]