Post a message

Replying to:

  • Gibanje Svobodna Ljubljana: "Izberi sebe!"

    7 October 2006, by blanco
    AKC Metelkova, Tovarna Rog, Kolizej svetujejo: avtonomijo, začasno rabo, redifinicijo javne oblasti. Na področju mesta Ljubljana delujejo in ustvarjajo številne samoorganizirane realnosti, ki že vrsto let gradijo alternativne prostore delovanja in drugačne družbene odnose. Ti prostori predstavljajo osvobojene cone, ki v praksi živijo avtonomijo in nov politični protagonizem – onkraj logike kapitala in struktur oblasti. Že pred časom je vzniknila ideja o oblikovanju skupne odprte platforme, ki bi (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]