Post a message

Replying to:

  • Mayday skupščina (Socialni center v Rogu, 21. - 23. marec)

    16 March 2007, by blanco
    Euromayday je proces mreženja bojev za dohodek in državljanstvo. Izhaja iz nujnosti, kot so prikrajšanje dohodka, stanovanja, znanja, mobilnosti, temeljnih ekonomskih, socialnih in državljanskih pravic. Napaja se iz novih mnogoterih oblik življenja, vsakodnevnih načinov uhajanja institucijam socialne kontrole in integracije, izmikanja absurdnosti kaznovanja in nagrajevanja, gradnje socialnih mrež in skupnega zunaj logike podjetja in države. Euromayday ima obliko parade in je nov javni prostor (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]