Post a message

Replying to:

  • Ne malo delo, ne študentsko delo - manj dela!

    11 May 2010, by blanco
    Študenti, brezposelni, prekerni, migranti - prekerci sveta se združujemo v konspiracijo proti malemu delu in študentskemu delu - za manj dela! Kot izkoriščanim v modulacijah režima izkoriščanja, ki mu pravijo trg dela, nakurčenim, ker nam vsak dan kradejo naše moči, brezmejno in brezmerno kreativnim, ki skupaj iščemo strategije izhoda iz usrane družbe dela, se nam zdi vsako zavzemanje za ohranitev ali vzpostavitev starih ali novih režimov izkoriščanja absurdno. Tako kot zavračamo in sabotiramo (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]