Post a message

Replying to:

  • Za pravice delavcev SCT in skupno pravico do prihodnosti!

    9 February 2011, by blanco
    Na skupščinah v delavskih domovih in na srečanjih v Socialnem centru Rog ter na Fakulteti za družbene vede so v teh dneh odzvanjale zgodbe delavcev SCT o izkoriščanju, zlorabah, izigravanju, grožnjah, represiji, ukradenih letih življenja, stiskah družin, ki so ostale brez vira za preživljanje. Vse te zgodbe, ki jim je treba prisluhniti in jim dati možnost, da oblikujejo krik, ki ga ne bo mogoče preslišati, govorijo o usodi, ki je namenjena stotinam, tisočem delavcev. Scenarij, ki ga pišejo podjetja (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]