Post a message

Replying to:

  • Vsi proti normalizaciji, vsi pred Orto bar (izjava SC Rog)

    17 October 2007, by blanco
    Pri nasilju v Orto baru gre za normalizacijo javnih prostorov, ki je seveda vedno nasilna, ker se določene prakse in s tem določeni ljudje opredelijo za nenormalne, odklonske, za anomalijo in se jih skuša sankcionirati ter izgnati. Odgovor lastnikov Otro bara je zanimiv zato, ker priznava, da je incident posledica normalizacijskih praks v lokalu, zanikajo pa, da bi bila tarča normalizacije homoseksualnost, ampak seksualnost nasploh. Seveda to ni res, saj se seksualnost vedno normalizira z (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]