Post a message

Replying to:

  • Schengenske meje: navzven, navznoter in onstran

    18 December 2007, by blanco
    Dan pred vstopom Slovenije v Schengensko območje organiziramo mednarodno razpravo o spreminjajočih se mejah Evropske unije, o njihovem pomenu za definicijo državljanstva v Evropi in o državljanskih praksah, zaradi katerih je proces nastajanja novih meja kritičen in s tem odprt. Proces dekonstrukcije in rekonstrukcije meja, katerega etapa je vstop novih članic EU v Schengensko območje, bomo obravnavali s stališča vzpostavitve zunanje evropske meje, členjenja družbe kontrole znotraj schengenskega (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]