Post a message

Replying to:

  • Skupščina “Stanovanje je brezpogojna pravica”

    12 November 2011, by blanco
    Skupščina “Stanovanje je brezpogojna pravica” Si brezdomec? Disciplinarne socialne institucije te potiskajo v brezdomstvo? Plačuješ izkoriščevalske najemnine ali krvosesne stanovanjske kredite? Ne zmoreš odplačevati kredita ali najemnine in te mečejo na cesto? Se strinjaš, da mora biti stanovanje dostopno vsem, saj omogoča dostojanstveno, samodoločno in svobodno življenje? Imaš dovolj korupcije finančnih institucij in političnega razreda ter želiš prispevati h gradnji gibanja proti prekernosti, za skupno (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]