Post a message

Replying to:

  • Skupščina za stanovanje kot brezpogojno pravico na Vide Pregarčeve

    15 November 2011, by blanco
    Danes zvečer, v torek, 15. novembra ob 20.00, bo v Vegradovem delavskem domu na Vide Pregarčeve v Ljubljani mini skupščina gibanja 15o za stanovanje kot brezpogojno pravico. Izigrani in okradeni delavci Vegrada stavkajo z neplačevanjem najemnin podjetju, ki je sistematično kršilo njihove delavske in socialne pravice. V času zloma gradbenega sektorja, ki je bil v veliki meri rezultat korupcije lastnikov podjetij ter njihovih vodilnih, je postalo za migrantske delavce ključno vpršanje pravice do (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]