Post a message

Replying to:

  • Živa demokracija (razprava in skupščina #15o na FDV)

    8 January 2012, by blanco
    Živa demokracija: transnacionalna Evropa, direktna demokracija, #15o - rešitve od spodaj proti problemom od zgoraj 14. in 15. januar 2012 sta v globalnih #Occupy in #15o gibanjih dneva mobilizacije ter tematiziranja direktne demokracije. Del te mobilizacije je tudi gibanje #15o v Ljubljani, ki že skoraj tri mesece vzpostavlja nove javne prostore upiranja diktatom finančnega kapitalizma in gradnje alternative predstavniški politiki. V četrtek, 12. januarja bo ob 15.30 do 17.30 na FDV javna (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]