Post a message

Replying to:

  • Konsenz o načinih demonstriranja absolutnega zavračanja

    19 April 2012, by blanco
    Demonstracija “Absolutno zavračamo – proti varčevalnim ukrepom, tiraniji dolga in krizni diktaturi, za skupno blaginjo”, ki bo danes s pričetkom ob 18.00 v Miklošičevam parku, je izraz odločne zavrnitve predlaganih varčevalnih ukrepov, ki nam jih poskuša vsiliti oblast. Ulična demonstracija je začasna zasedba prostora. Pomeni preoblikovanje javnih površin v prostor svobodnega in odločnega izražanja nasprotovanja napovedanemu varčevalnemu paketu in organiziranja alternativ. Vendar pa je hkrati ta prostor (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]