Post a message

Replying to:

  • Ljudski mikrofon na blokupaciji MDDSZ

    25 June 2012, by blanco
    Med blokupacijo MDDSZ bomo uporabljali ljudski mikrofon. The People’s Mic so uporabljali v Occupy Wall Street gibanju, da bi ojačili glasove, saj jim je policija preprečila uporabo megafonov in ojačevalcev (http://www.youtube.com/watch?v=knhn...). Ljudski mikrofon postane simbol povezanosti, saj različni skupaj ojačajo mnogotera sporočila. Ko prenašamo in prilagajamo inovacije, ki nastajajo v gibanjih, izražamo, kje nastaja alternativa trenutnemu sistemu, ki nas peha v vse večjo bedo, (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]