Post a message

Replying to:

  • Skupščina gibanj "Ne bomo plačali njihove krize!" (poziv)

    5 November 2008, by blanco
    Kdaj: v četrtek, 27. novembra, ob 18. uri Kje: v Socialnem centru Rog, Trubarjeva 72 Finančna kriza, ki je izbruhnila v ZDA, je postala globalna in je strukturna. Je kriza komande finančne globalizacije. Krizni menedžment, ki nastaja, predvideva, da bo krizo plačala globalna produktivna multituda, tisti torej, ki jih v režimu neoliberalne globalizacije razlašča taista komanda, ki je sedaj v krizi. Kriza pa je tudi priložnost, saj nujno vodi v nov zagon delavskih in družbenih bojev. Zavreči je (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]