Home > IWW - Nevidni delavci sveta > Promjene načina izdavanja boravišnih viza na osnovu osobne radne (...)

Promjene načina izdavanja boravišnih viza na osnovu osobne radne dozvole?

Saturday 1 August 2009

Primili smo žalbe, da na upravnim jedinicama izdavaju boravišne vize na osnovu osobne radne dozvole za vrijeme trajanja ugovora o radu a ne za vrijeme trajanja radne dozvole. Ukoliko je to istina, suočavamo se sa teškim napadom na prava radnika. Ako imate bilo kakve informacije u toj vezi, se javite na 041597247.

Discussion

Reply to this news item