SC Rog

72 posts

_____

O tranziciji - pogovor z Zoranom Kandučem

Kaj je tranzicija? Se je sploh še aktualno pogovarjati o tranziciji? Je tranzicija nekaj, kar je že za nami, ali še zmeraj določa naša življenja? Kaj je bilo pred tranzicijo in kaj tranziciji sledi? Je tranzicija zgolj prehodna ali je permanentno stanje, ki le vzbuja vtis začasnosti? … V ponedeljek, 14. decembra, ob 19h se bomo v Socialnem centru Rog (...)

Okrogla miza: »Evroorientalizem« (ob izidu Časopisa za kritiko znanosti št. 235-236)

“Gre za koncept, ki se po eni strani naslanja na Saidovo in na njemu sloneče študije o Orientalizmu, po drugi strani pa na novejše študije Balkana, ki so izpostavile potrebe po hkratni distanciaciji in rekonceptualizaciji samega Saidovega koncepta.Evroorientalizem tako postaja ekvivalent za neko specifično polje raziskovanja, ki še bolj kot bližnji Orient (...)

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70