Stavka v Luki Koper

38 posts

V Luki Koper stavka Sindikat žerjavistov, pred njenim vhodom pa protestirajo delavci IPS. Industrijski konflikt se vrti predvsem okoli vprašanja varnosti delavcev v luki. Pri tem je jasno izražena tesna povezava med delovnimi razmerji in varnostjo. Prekernost ogroža vse, neoliberalnemu upravljanju se lahko zoperstavimo le s solidarnostjo in egalitarnostjo. Stavka v Luki Koper dela novo zgodovino delavskega gibanja.

_____

Prijava Republiškemu inšpektoratu za delo

Naš sindikat, ki je bil ustanovljen združuje delavce, zaposlene pri pogodbenih izvajalcih pristaniških storitev v Luki Koper d.d. Sindikat šteje približno 250 članov.

Delo v Luki Koper je organizirano tako, da delo pretovora razen vodstvenih delavcev in žerjavistov izvajajo delavci, zaposleni pri “podpogodbenikih”, kot se nazivajo v Luki. Teh podpogodbenikov je približno 40, organizirani so kot samostojni podjetniki ali družbe z omejeno odgovornostjo. Skupno zaposlujejo približno 550 delavcev, ki opravljajo dela na pretovoru.

Naš sindikat je nastal kot nuja zaradi nečloveških in nemogočih delovnih pogojev, katerim smo delavci podpogodbenikov že več let izpostavljeni.

Luka Koper workers on strike met with the ombudsman

Tuesday, 2nd of August A delegation of the IPS Union, the union of the subcontracting Luka Koper (Port of Koper) workers on strike, has presented today at 12.00 the situation of severe breaches of rights of workers in Luka Koper to the Office of the Ombudsman in Ljubljana. Workers of the port, that are hired via subcontractors, are in an unequal (...)

Stavkajoči iz Luke Koper v uradu varuha človekovih pravic

Delegacija IPS, sindikata, v katerem so združeni stavkajoči delavci iz Luke Koper, ki delajo preko podizvajalcev, je danes, 2. avgusta ob 12h, predstavila problematiko kršenja svojih delavskih pravic v Luki Koper uradu varuha človekovih pravic. Delavci, ki delajo preko podizvajalcev, so namreč neenakopravni, saj so sistemsko prisiljeni delati ista dela za (...)

Novice iz Luke Koper

2.8.2011, 12:10 Delavci IPS so začeli s sprehodom po prehodih za pešče pri vhodu v Luko Koper. Tako blokirajo vhod in izhod iz Luke. Varnostniki so nekoliko živčni. 2.8.2011, 12:21 Prvi sprehod po prehodih za pešce uspešno končan. Za kratek čas zablokirali vhod v Luko. Zdaj pavza in okrepčitev z vodo :-) 2.8.2011, 13:32 V Luki Koper ponovni sprehod :-) (...)

Open Letter of the IWW to the President of the Republic of Slovenia, dr. Danilo Türk, regarding the strike in Luka Koper (Port of Koper)

2nd of August 2011 Honorable President of the Republic of Slovenia, dr. Danilo Türk! It has already been brought to your attention that the movement Invisible Workers of the World (IWW) is closely following the situation of migrant workers and that one of the main goals of our effort is the immediate abolition of their discrimination, which is the (...)

Odprto pismo predsedniku RS v zvezi s stavko v Luki Koper

Spoštovani predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk! Kot ste seznanjeni v gibanju Nevidnih delavcev sveta (IWW) že dlje časa spremljamo problematiko migrantskih delavcev ter si prizadevamo za odpravo krivic, ki izhajajo iz sistemske ureditve njihovega položaja. V preteklosti ste že izrazili podporo prizadevanjem gibanja (ob boju samoorganizirane (...)

Zbor stavkajočih delavcev in podpornikov

Delavec IPS o stavki II

Delavec IPS o poteku stavke v Luki Koper

Delavec IPS in oče III

0 | 10 | 20 | 30