Stavka v Luki Koper

38 posts

V Luki Koper stavka Sindikat žerjavistov, pred njenim vhodom pa protestirajo delavci IPS. Industrijski konflikt se vrti predvsem okoli vprašanja varnosti delavcev v luki. Pri tem je jasno izražena tesna povezava med delovnimi razmerji in varnostjo. Prekernost ogroža vse, neoliberalnemu upravljanju se lahko zoperstavimo le s solidarnostjo in egalitarnostjo. Stavka v Luki Koper dela novo zgodovino delavskega gibanja.

_____

PETICIJA: Sedmi dan odločnega delavskega boja v Luki Koper pozivamo organizacije in posameznike ter posameznice iz civilne družbe k odločni solidarnosti

(PETITION: On the 7th day of the determined workers struggle in Luka Koper (Port of Koper) we appeal to all organizations and individuals from civil society to express solidarity! - english version bellow)

Stavka Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti in protestna prekinitev dela delavcev zaposlenih pri IPS v Luki Koper poteka sedmi dan. Dovolj časa, da ni več mogoče spregledati prelomnosti luške delavske akcije in njenih posledic za delavsko gibanje. Stavka in protestna prekinitev dela sta dosegli prelomno točko in ta epizoda industrijskega konflikta lahko pomeni nov zalet delavskemu gibanju, ki išče odgovor na vprašanje, kako obrniti trend umikanja in izgubljanja delavskih ter socialnih pravic. Zato se obračamo na civilno družbene organizacije in posameznike ter posameznice s pozivom, da izrazijo solidarnost z vsemi stavkajočimi, tako z delavci, ki so zaposleni pri Luki Koper kot z delavci, ki so zaposleni pri podizvajalcih.

Appeal of the Subcontracting Workers

We appeal to the whole public, to the people of good will, to workers in Koper and Slovenia, to all that agree with the statement, that honest work should be fairly payed and respected: support the strike of subcontracting workers of Luka Koper. The strike began on Friday, 29th of July, as spontaneous support to other workers of the port on strike.

Poziv stavkajočih delavcev v Luki Koper

Pozivamo vso javnost, vse ljudi dobre volje, delavke in delavce v Kopru in Sloveniji, ki se strinjajo, da mora biti pošteno delo tudi pošteno plačano in spoštovano k podpori stavke delavcev, zaposlenih pri podpogodbenikih v Luki Koper. Ta se je začela v petek, 29.7., kot spontana podpora drugim stavkajočim delavcem in traja že 5. dan.

Andrej iz tržaške luke o delavski solidarnosti

Predrag iz SIPS o situaciji v sredo

President of the republic supports the workers in Luka Koper (Port of Koper) and calls for negotiations

ANSWER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA TO THE OPEN LETTER OF IWW (unofficial translation)

Predsednik republike podpira delavce v Luki Koper in poziva k pogajanjem

ODGOVOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE DR. DANILA TÜRKA NA ODPRTO PISMO NEVIDNIH DELAVCEV SVETA

Workers on strike ever more determined

Tuesday, 2nd of August Workers on strike determined and united continue their struggle. There are currently two dramas in the port of Koper (Luka Koper): the strike of crane operators and a spontaneous protest of port workers, employed by a number of subcontractors. Media attention is mainly focused on the first, but the second should also enter into (...)

Stavkajoči v Luki Koper vse bolj odločni

Torek, 2. avgust 2011 Stavkajoči v Luki Koper odločni in z ramo ob rami še naprej. V Luki Koper se trenutno odvijata dve zgodbi: stavka žerjavistov in spontan protest delavcev, ki v Luki delajo preko množice podizvajalcev. Mediji se v glavnem osredotočajo na prvo, a druga je tista, kjer poteka ključni boj. Ne samo za pravice delavcev v Luki, temveč za vse (...)

A Report to the State Labor Inspection by the Union of Subcontracting Workers (SIPS) of Luka Koper (Port of Koper) on Strike

Our union is the union of workers, employed by subcontractors of port services (SPPS) in Luka Koper. We have approximately 250 members.

In the port of Koper the unloading and reloading is performed by crane operators and supervisors, but also by workers, employed by so called "subcontractors" (as the management calls them). There are approximately 40 subcontractors, organized as "independent entrepreneurs" (samostojni podjetniki) or "companies with limited responsibility" (družbe z omejeno odgovornostjo). Those subcontractors employ approximately 550 workers that work in unloading and reloading of goods from the ships.

Our union is an urgent response to inhuman and horrifying working conditions that we, the subcontracting workers, have to endure since several years.

0 | 10 | 20 | 30